event image event image

 

Dzień I – 16 maja 2018r.

9:30            Uruchomienie sekretariatu

10:30          Powitanie uczestników, oficjalne otwarcie konferencji
                       
Grzegorz Widelski (ENERGA-OPERATOR SA)            

10:40          Sesja I – „Stacje elektroenergetyczne WN/SN”
                       Prowadzący: Janusz Jakubowski (innogy Stoen Operator Sp. z o.o.)

 1. Wielowariantowa analiza opłacalności budowy stacji elektroenergetycznych
  pod względem zwiększenia niezawodności pracy sieci opracowana dla potrzeb wykonania Koncepcji rozwoju sieci elektroenergetycznej SN ENEA Operator do roku 2030
  Mikołaj Czerwonka, Andrzej Kąkol, Jan Smoter, Piotr Ziołkowski (Instytut Energetyki
  Oddział Gdańsk), Marek Banasiak, Arkadiusz Kołosowski, Robert Rafalik, Janusz Sawicki,
  Piotr Ślagowski (Enea Operator Sp. z o.o.)
 2. Układy uziomowe istniejących stacji elektroenergetycznych
  Kazimierz Gajos, Jarosław Sadowski (Energoprojekt – Kraków SA)
 3. Trwały układ uziomowy współczesnych stacji elektroenergetycznych
  Mirosław Zielenkiewicz (RST sp. j.)
 4. Nowe możliwości rozwiązań obwodów wtórnych stacji elektroenergetycznych
  Henryk Ptasiński (Energoprojekt – Kraków SA)

11:50          Przerwa, otwarcie i zwiedzanie stoisk wystawców

             12:20          Sesja II – „Nowoczesne rozwiązania stacji elektroenergetycznych”
                                    Prowadzący: Robert Rafalik (Enea Operator Sp. z o.o.)

 1. SPS - Smart Power Station, jako wielofunkcyjne urządzenie poprawiające  parametry sieci elektroenergetycznej. Stadium przypadku na bazie trendów rynkowych w kontekście ustawy o elektromobilności
  Adam Haraziński (ZPUE SA)
 2. Monitorowanie i kontrola w stacjach SN/nn – doświadczenia projektu UPGRID
  Sławomir Noske (ENERGA-OPERATOR SA)
 3. Pro-ekologiczne rozwiązania w stacjach transformatorowych produkowanych przez Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. - na bazie 65-letnich doświadczeń
  Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.
 4. Infrastruktura Smart Grid w stacjach WN/SN i SN/nn. Uniwersalne rozwiązania do automatyzacji i nadzoru urządzeń stacyjnych
  Roman Jałoza (Ensto Pol Sp. z o.o.)
 5. Automatyzacja sieci SN/nn – inteligentna stacja według WAGO
  WAGO ELWAG Sp. z o.o.

14:00          Lunch

15:00          Sesja III – „Stosowanie SF6 oraz gazów alternatywnych jako medium izolacyjnego”
                       
Prowadzący: Sebastian Grzelka (ENERGA-OPERATOR SA)

 1. Przegląd rozdzielnic rozdziału wtórnego średniego napięcia o izolacjach gazowych, alternatywnych do SF6
  Mirosław Schwann (Kentia Firma Konsultingowa)
 2. Efektywne kosztowo optyczne obrazowanie termowizyjne do wykrywania wycieków gazu SF6
  Karol Bielecki (Fluke Europe B.V.)
 3. Wyłączniki wysokiego napięcia Siemens – przedstawienie oferty produktowej
  Siemens Sp. z o.o.
 4. Wkładki topikowe firmy SIBA w stacjach SN/nn - zalety i uwagi
  SIBA Polska Sp. z o.o.
 5. Połączenia egzotermiczne ERICO CADWELD : technologia, charakterystyki, zastosowanie w stacjach elektroenergetycznych
  Wojciech Zdunek (ERICO  Poland Sp. z o.o.)

16:15        Przerwa

16:30        Sesja IV – „Regulacja napięcia transformatorów SN/nn”
                     Prowadzący: Jarosław Tomczykowski (Biuro PTPiREE)

 1. Transformatory SN/nn z podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów – doświadczenia praktyczne i możliwości zastosowania
  Bartosz Pawlicki (innogy Stoen Operator Sp. z o.o.)
 2. Transformatory SN/nn z regulacją napięcia po stronie SN pod obciążeniem
   Leszek Koc (Ormazabal Polska Sp. z o.o.)
 3. Transformatory rozdzielcze z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów jako element systemów zdalnej stabilizacji napięcia w elektroenergetycznych inteligentnych sieciach rozdzielczych SN
  Paweł Kłys, Witold Sobczak, Przemysław Szczepanik, Sławomir Cybulski (ABB Sp. z o.o.)
 4. Wpływ II etapu Ekodyrektywy na parametry i konstrukcję transformatorówa
  TRAFTA Sp. z o.o.

18:00          Zwiedzanie stoisk wystawców
                       Zakończenie pierwszego dnia konferencji

19:30          Kolacja koleżeńska

 

Dzień II – 17 maja 2018r.

      Śniadanie

9:00            Otwarcie drugiego dnia konferencji

9:05            Sesja V  – „Rozdzielnice i wyłączniki średniego napięcia”
                      Prowadzący: Mariusz Groński (Enea Operator sp. z o.o.)

 1. Analiza porównawcza napędów elektromagnesowych i zasobnikowo-sprężynowych stosowanych w napędach wyłączników próżniowych rozdzielnicy rozdziału pierwotnego średniego napięcia
  Mirosław Schwann (KENTIA Firma Konsultingowa)
 2. Specjalistyczne wyłączniki próżniowe SN w stacjach przemysłowych. Przykład obliczeń i zastosowania do wyłączania w pobliżu generatorów
  Siemens Sp. z o.o.
 3. Rozdzielnice rozdziału pierwotnego SN wyposażone w wyłączniki o napędzie magnetycznym - Cechy funkcjonalne, zalety eksploatacyjne, zagadnienia projektowe
  ELTAR ENERGY Sp. z o.o.

10:20          Przerwa – zwiedzanie stoisk wystawców

10:50          Sesja VI – „Automatyzacja sieci SN”
                       Prowadzący: Piotr Ziołkowski (Instytut Energetyki Oddział Gdańsk)

 1. Niekonwencjonalne rozwiązania układów zabezpieczeń sieci średniego napięcia oparte na rozszerzonej komunikacji
  Marcin Lizer (Siemens Sp. z o.o)
 2. Testy urządzeń telemechaniki dla stacji SN/nn
  Bartosz Pawlicki, Michał Janiszewski, Joanna Baraniak, Adam Wojtaszek, Łukasz Świderek (innogy Stoen Operator Sp. z o.o.)
 3. Nowoczesne systemy automatyki dla stacji i sieci elektroenergetycznych
  na przykładzie rozwiązań firmy MIKRONIKA
  Mikronika
 4. Prefabrykowane obudowy stacji transformatorowo- rozdzielczych
  ATLAS Sp. z o.o.

12:00        Dyskusja plenarna, podsumowanie konferencji i zebranie wniosków
                     Zakończenie konferencji

 12:30          Lunch