event image event image

Pliki do pobrania:

 1. program konferencji
 2. materiały konferencyjne
 3. zdjęcia z konferencji: dzień 1 / dzień 2
 4. prezentacje, których Autorzy wyrazili zgodę na publikację:

Sesja I - Nowoczesne rozwiązania w sieciach elektroenergetycznych

 1. Inteligentne sieci SN – Wysoki poziom monitorowania i sterowania w sieciach
  Tomasz Korda, Sebastian Grzelka (ENERGA-OPERATOR SA)
 2. FlexSubStation – Stacja transformatorowa SN/nn zapewniająca monitorowanie i sterowanie siecią nn - odpowiedź na nowe wyzwania wynikające z transformacji rynku energii
  Łukasz Kajda (Instytut Energetyki Oddział Gdańsk), Mirosław Matusewicz (ENERGA-OPERATOR SA), Krzysztof Kamiński (ENERGA-OPERATOR SA)
 3. Wpływ wymagań ochrony przed porażeniami na rozwiązania techniczne stosowane w sieciach elektroenergetycznych
  Edward Siwy (IPC Sp. z o.o.)
 4. Układy do rozliczenia energii elektrycznej przy wykorzystaniu małej mocy pasywnych przekładników napięciowych (sensorów)
  Krzysztof Mamos (Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o.)

Sesja II: Techniczne aspekty pracy sieci z generacją OZE

 1. Regulacja napięcia w stacjach WN/SN uwzględniająca wpływ OZE
  Robert Wcisło (PGE Dystrybucja SA)
 2. Warunki wykorzystania mikroinstalacji OZE do stabilizacji napięcia w sieciach nn
  Zbigniew Krzemiński (MMB Drives Sp. z o.o.)
 3. Wykorzystanie magazynów energii do regulacji parametrów sieci dystrybucyjnej
  Krzysztof Wybrański (ZPUE SA)
 4. Farma Wiatrowa Jasna 132 MW okiem elektryka
  Remigiusz Joeck (SEVIVON Sp. z o.o.)

Sesja III: Jakość i standaryzacja budowy sieci

 1. Świadome dopuszczenie rozwiązań technicznych oraz wyrobów do stosowania w sieci dystrybucyjnej. Standaryzacja, weryfikacja oraz prekwalifikacja przedmiotów materialnych na przykładzie nowych rozwiązań konstrukcji wsporczych funkcyjnych SN i elektroenergetycznych linii kablowych SN i nn
  Sebastian Sobczak, Łukasz Piasek (ENEA Operator Sp. z o.o.)
 2. Badanie pasywnych przekładników małej mocy z głowicami kablowymi SN
  Mirosław Schwann (Kentia Firma Konsultingowa), Maciej Schwann (Glasgow Caledonian University)
 3. Uwarunkowania środowiskowe i prawne związane z realizacją prac wycinkowych w pobliżu linii elektroenergetycznych
  Bartłomiej Mruk (Tauron Dystrybucja SA)
 4. Technologia dla dynamicznej oceny stanu napowietrznej linii energetycznej – System DLR firmy Ampacimon
  Mirosław Kuchta (EnerTest testery i diagnostyka Sp. z o.o.)

Sesja IV: Zarządzanie siecią kablową

 1. Moce bierne pojemnościowe w sieci 110 kV
  Janusz Jakubowski (Stoen Operator Sp. z o.o.)
 2. Systemy DTS w energetyce OZE
  Andrzej Cichy (SensoTransel)
 3. Wymagania a możliwości osprzętu kablowego SN w perspektywie wzmożonego rozwoju sieci kablowych
  Paweł Kiełkowski (Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o.)
 4. Zastosowanie technologii światłowodowych w energetyce
  Andrzej Żywica, Grzegorz Gałek (SensoTransel)

Sesja V: Aspekty techniczne i prawne projektowania sieci

 1. Rozwiązania projektowe stacji elektroenergetycznych 110  kV. Zasady zagospodarowania i zabudowy terenów z uwzględnieniem możliwości późniejszej rozbudowy stacji
  Łukasz Piasek, Robert Rafalik (ENEA Operator Sp. z o.o.)
 2. Służebność przesyłu dla linii elektroenergetycznych SN a prace pod napięciem (doświadczenia z pracy biegłego sądowego) 
  Mirosław Schwann (Kentia Firma Konsultingowa)
 3. Wysokonapięciowe elektroenergetyczne układy przesyłowe – perspektywy rozwoju
  Agnieszka Dziendziel (PSE Innowacje, Politechnika Śląska), Henryk Kocot (Politechnika Śląska)
 4. Rozwijanie nowych form komunikacji z klientem w TD w obszarze zarządzania majątkiem sieciowym
  Łukasz Gaicki (Tauron Dystrybucja SA)