event image event image

Najważniejsze daty

Termin nadsyłania propozycji referatów:                            31 lipca 2020 r.
Potwierdzenie przyjęcia referatów:                                       14 sierpnia 2020 r.
Przesłanie pełnych tekstów referatów:                                23 października 2020 r. (do publikacji w materiałach konferencyjnych)
 

Termin przesyłania zgłoszeń:                                                      30 września 2020 r.
Termin przesyłania zgłoszeń w promocyjnej cenie:       1 września 2020 r.

 

Wymaganie edytorskie dla Autorów referatów

 

Propozycje referatów prosimy przesyłać na następując adres e-mail: