event image event image

Dziękujemy Państwu za udział w VII Konferencji Naukowo-Technicznej:

Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn
16-17 maja 2018 r., Kołobrzeg

W Konferencji wzięło udział 220 Uczestników reprezentujących Spółki Dystrybucyjne, Spółkę Przesyłową, ośrodki naukowe oraz dostawców urządzeń i rozwiązań wykorzystywanych przy budowie i eksploatacji stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/nn. Konferencji towarzyszyła wystawa, na której prezentowało się 18 Wystawców.

Już tradycyjnie, w zakładce "Pliki do pobrania", publikujemy program Konferencji, materiały konferencyjne, zdjęcia wykonane w jej trakcie, oraz prezentacje tych Autorów, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich prezentacji w postaci elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w innych Konferencjach organizowanych przez PTPiREE!