event image event image

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje po raz siódmy konferencję naukowo-techniczną:

Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn

która odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 r. w Hotelu Aquarius, w Kołobrzegu.

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych konferencji organizowanych przez PTPiREE. Głównym celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań w zakresie stacji elektroenergetycznych oraz wymiana doświadczeń środowiska energetyków w zakresie ich projektowania, budowy i eksploatacji.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli Spółek Dystrybucyjnych, Spółki Przesyłowej PSE SA, środowisk naukowych, ośrodków badawczo – rozwojowych, biur projektowych, firm wykonawczych oraz producentów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

UWAGA!
Z uwagi na ilość zgłoszonych referatów Organizator nie przyjmuje już kolejnych wystąpień firm komercyjnych na Konferencję "Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/nn"