event image event image

Dziękujemy Państwu za udział w:
 

IV Konferencji
Linie i stacje elektroenergetyczne

25-26 października 2023 r., Hotel Gołębiewski w Wiśle

 

W konferencji wzięło udział 363 Uczestników, w połowie reprezentujących przedstawicieli energetyki zawodowej, a w połowie dostawców urządzeń i rozwiązań, biur projektowych, ośrodków akademickich. Konferencji towarzyszyła wystawa rozwiązań dla stacji i sieci elektroenergetycznych przygotowana przez 19 wystawców. Głównym celem konferencji była prezentacja najnowszych rozwiązań w zakresie stacji oraz linii elektroenergetycznych oraz wymiana doświadczeń środowiska energetyków w zakresie ich projektowania, budowy i eksploatacji.

Już tradycyjnie, w zakładce "Pliki do pobrania", publikujemy program Konferencji, materiały konferencyjne, zdjęcia wykonane w jej trakcie, oraz prezentacje tych Autorów, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich prezentacji w postaci elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w innych Konferencjach organizowanych przez PTPiREE!