event image event image

Pliki do pobrania:

 1. program konferencji
 2. materiały konferencyjne
 3. zdjęcia z konferencji
 4. prezentacje, których Autorzy wyrazili zgodę na publikację:

Sesja I - Wyzwania jakie stawia transformacja energetyczna

 1. Najważniejsze zmiany w sieci dystrybucyjnej w okresie ostatnich 10 lat
  Jarosław Tomczykowski (PTPiREE)
 2. Zastosowanie transformatorów OLTC do zwiększania elastyczności pracy sieci nn
  – doświadczenia z testów prototypowych autonomicznych stacji transformatorowych SN/nn z OLTC
  Sławomir Noske (Energa Operator, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk)
 3. Ograniczenie wzrostu napięcia spowodowanego intensywnym rozwojem mikroinstalacji w sieci nn
  Zbigniew Krzemiński (MMB Drives Sp. z o.o.)
 4. Rozdzielnice SN gotowe na transformacje energetyczną
  Eaton Electric Sp. z o.o.

Sesja II – Zarządzanie siecią kablową

 1. Obciążalność długotrwała kabli HVDC
  Łukasz Tomaszewski, Andrzej Cichy (AC Consulting)
 2. Nowe spojrzenie na analizy i obliczenia w sieciach energetycznych i liniach napowietrznych
  Edward Siwy, Mateusz Janik (IPC Sp. z o.o.)
 3. Technologie DTS. Elementy uczenia maszynowego w procesie wykrywania i lokalizacji odchyleń od standardu
  Andrzej Cichy (AC Consulting)
 4. Liniowy pomiar temperatury kabli wysokich i średnich napięć
  DRUT-PLAST CABLES Sp. z o.o.
 5. Nowe możliwości stosowania wzmacniacza metrologicznego w układach do rozliczenia energii elektrycznej
  Krzysztof Mamos (Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o.)

Sesja III – Linie kablowe - linie napowietrzne

 1. 30 lat Ensto w Polsce – nasz wkład w rozwój sieci dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia
  Lesław Kwidziński (Ensto Pol Sp. z o.o.)
 2. Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi. Historia i teraźniejszość
  Andrzej Grzybowski, Aleksandra Rakowska (Politechnika Poznańska)
 3. Doświadczenia w zakresie weryfikacji parametrów kabli SN vs nowa norma HD 620 S3 cz.10R
  Sebastian Sobczak (Enea Operator)
 4. Nowoczesne rozwiązania w sieci elektroenergetycznej
  Marcin Mróz (Energya Power Cables)
 5. Budowa linii kablowych SN metodą płużenia w PGE Dystrybucja S.A. w oparciu o normę N-SEP-E-004 i posiadane doświadczenia
  Grzegorz Mirosław, Marek Gil, Maciej Mikołajewicz (PGE Dystrybucja S.A.)

Sesja IV – Aspekty techniczne projektowania i eksploatacji sieci

 1. Rozpływ prądów zwarciowych w przewodach odgromowych wielotorowych, wielonapięciowych linii napowietrznych
  Agnieszka Dziendziel (PSE Innowacje sp. z o.o.), Henryk Kocot (Politechnika Śląska)
 2. Kompensacja prądów ziemnozwarciowych w sieciach SN
  Leszek Witkowski, ASTAT Sp. z o.o.
 3. Doświadczenia z eksploatacji linii 110 kV – izolacja kompozytowa, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczych
  Łukasz Piasek (Enea Operator)
 4. Właściwości techniczne i eksploatacyjne bezpieczników topikowych mocy na napięcie 400 V
  Grzegorz Jaroszewski (SIBA Polska Sp. z o.o.)

Sesja V – Aspekty techniczne projektowania i eksploatacji sieci

 1. Analiza „SWOT” rozwiązań konstrukcyjnych stacji WN/SN
  Stanisław Ciupak (PGE Dystrybucja)
 2. Słupy hybrydowe dla linii SN i WN
  Wojciech Kosiński (Strunobet-Migacz Sp. z o.o.)
 3. Wybrane aspekty ochrony przed porażeniem w sieciach WN i NN
  Edward Siwy (IPC Sp. z o.o.)